Študentský Svet, demonštračné hodiny

13,73

plus 20 ks študentské hodiny

Novinkou je to, že sme do hodiny (45×45 cm) zabudovali páku, otáčaním ktorej časy 1-12 a 13-24 sa dajú ľahko

nastaviť. Otáčaním páky ďalej savy mieňajú názvy „svítanie, ráno, poludnie“ a „popoludnie, večer, noc“ na špecialne vyrezanom číselníku (duálneho disku).

Môžeme podržať v ruke, alebo ich položiť na stôl pomocou nastaviteľných nôh.

Katalógové číslo: ZM03 Kategórie: